Nieuwe fietsen Gebruikte fietsen
Wat doen we? Geschiedenis
Nieuwe scooters Gebruikte scooters
Bedrijfsfietsen Sleutelservice Verzekeringen
Tassen en manden Kinderstoeltjes Helmen Brillen Kleding Pro Bikegear Banden Zadels

Assortiment

Aanbod fietsen

Openingstijden


Ma:  9.00 - 18.00
Di:  gesloten
Wo:  9.00 - 18.00
Do:  9.00 - 18.00
Vr:  9.00 - 18.00
Za:  9.00 - 16.00
Zo:  gesloten

Algemene voorwaarden

Privacy statement Van Asten Rijwielen

 

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Van Asten Rijwielen en geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten. Onze contactgegevens treft u onder aan dit document aan. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een fiets, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook tijdens de uitvoering van onze diensten kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens en leggen deze vast voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of de uitvoering van diensten, zoals onderhoud van uw fiets. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over onze diensten zoals bijvoorbeeld de fietsverzekering. In dat verband kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of voor de uitvoering van diensten, zoals bijvoorbeeld de registratie van uw fiets of facturatie.

 

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over (commerciële) aanbiedingen met betrekking tot onze diensten, zoals bijvoorbeeld aanbiedingen van fietsen, accessoires, financieringen of verzekeringen. In verband daarmee kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de registratie van uw fiets of facturatie. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming en worden niet verstrekt buiten de EU of aan internationale organisaties.

 

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud aan uw fiets, of de met u gesloten overeenkomst. Gegevens worden in beginsel niet langer dan 2 jaar bewaard, tenzij langer bewaren nodig is of om te voldoen aan wettelijke of administratieve verplichtingen.  

 

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en u kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

 

Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u een melding of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Verder hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar bijvoorbeeld een andere dealer. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens aan u ter beschikking stellen in een gebruikelijk formaat. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

 

Vanzelfsprekend nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

Dit privacy statement is van toepassing op de met u gesloten overeenkomst en op de diensten die wij aan u leveren. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook onze website regelmatig te raadplegen (www.vanastenrijwielen.nl).

 

Met vriendelijke groet,

 

Van Asten Rijwielen

Grotestraat 231

5151 BL Drunen        

 

 

 

 Deel het met uw vrienden!